top of page

Vanliga frågor

Hur fungerar Vårdval Psykoterapi?

Du som har fått en remiss för KBT-terapi från din vårdcentral har möjlighet att gå i behandling inom Vårdval Psykoterapi. Inom vårdval Psykoterapi kan du få behandling för lätt till medelsvår depression, ångest eller stress. En behandling inom vårdvalet sträcker sig mellan 6-25 sessioner och inkluderar även ett uppföljningstillfälle cirka 3 månader efter det avslutande samtalet. De första 5 samtalen räknas som bedömningssamtal. Under dessa samtal kommer vi att kartlägga de problem du söker hjälp för, ringa in mål för behandlingen samt gå igenom föreslagna behandlingsmetoder. 

Det är möjlighet att byta behandlare inom de första 5 samtalen. 


För att behandlingen ska vara effektiv är det viktigt med regelbundna tider. I första hand rekommenderas att ha en fast tid som är samma varje vecka. 

Vid sjukdom rekommenderas att ha samtal digitalt för att hålla en god kontinunitet i behandlingen. Vid digitala samtal loggar du in på nedanstående länk: https://kreativpsykologi.kaddio.com. Din behandlare startar sedan ett videosamtal på utsatt tid. 


Avbokning av en tid görs gärna i så god tid som möjligt för att kunna erbjuda denna tid vidare.

Vad kostar det?

Du som har fått en remiss för KBT från din vårdcentral och går i behandling inom vårdval Psykoterapi betalar Patientavgift på 200 kr per tillfälle. Avgiften registreras digitalt i ditt högkostnadskort. 

Vid uteblivande eller avbokning mindre än 24 timmar  innan utsatt tid debiteras dubbel patientavgift (400 kr). 

Efter att du betalat 1300 kr inom en period på 12 månader eller mindre når du frikort. Då behöver du inte betala för dina besök under resterande del av 12-månaders perioden. Observera att avbokningsavgifter inte inkluderas i ditt högkostnadskort / frikort. 

Alla avgifter debiteras i slutet av månaden via faktura till din e-post. 

Du som önskar Psykoterapi, Psykologsamtal eller konsultation inom MediYoga privat betalar 950 kr per session. 


MediYoga erbjuds även i grupper om minst 5 deltagare. Priset per person är då 250 kr (inklusive moms) per session. 

FAQ: FAQ
bottom of page