top of page
Legitimerad psykolog erbjuder psykoterapi utifrån KBT i Lund

Psykoterapi

KBT / ACT

Psykoterapi: Tjänster

Psykoterapi

KBT / ACT

I psykoterapi träffas vi regelbundet under en avgränsad tidsperiod, ofta en gång i veckan. KBT-terapin inleds med en kartläggning av dina problem för att förstå hur de yttrar sig och vidmakthålls. Vi utforskar även dina värderingar och sätter mål för behandlingen utifrån dessa. Tillsammans utformar vi sedan en plan för arbetet mot förändring. 

Behandlingen utgår från kognitiv beteendeterapi (KBT) med inspiration från Acceptance and Commitment Therapy (ACT). KBT innebär att vi arbetar på ett strukturerat sätt med hur tankar, känslor och beteenden hänger ihop. Vi väljer KBT-verktyg utifrån dina  behov. Hemuppgifter ingår vanligtvis som en del av arbetet. 


Acceptance and Commitment Therapy (ACT) kallas ibland för tredje vågens KBT. Det är en behandlingsform som sätter ett tydligt fokus på att komma i kontakt med dina värderingar, det vill säga vad som är viktigt för dig i livet, och börja agera därefter. Samtidigt ingår färdighetsträning i mindfullness för att kunna möta de hinder som uppstår på vägen mot ett helt och meningsfullt liv.  

Välkommen att boka tid för psykoterapi utifrån KBT / ACT i Lund. 

bottom of page