top of page

Om mig

Legitimerad Psykolog

Legitimerad Psykolog i Lund

Petronella Eriksson heter jag och är legitimerad psykolog med examen från Lunds universitet. Jag har psykoterapeutisk utbildning inom kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamisk psykoterapi (PDT). I behandling arbetar jag främst utifrån KBT med inspiration från ACT (Acceptance and  Commitment Therapy). För att läsa mer om psykoterapi klicka här. 

Jag har tidigare arbetat som psykolog inom Region Skåne och Region Jönköpings Län, bland annat med barn och ungdomar med funktionsvariation. Jag är även diplomerad MediYoga instruktör via MediYoga Of Sweden Institute. 

Legitimerad psykolog är en skyddad titel som utfärdas av Socialstyrelsen efter en femårig universitetsutbildning samt ett års praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP). Som legitimerade psykolog arbetar jag utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Jag är medlem i Sveriges Psykologförbund och Psykologföretagarna. 

Om mig: Om
bottom of page