top of page
MediYoga i Lund

Medicinsk Yoga

MediYoga

Medicinsk Yoga: Tjänster

Medicinsk Yoga

MediYoga

MediYoga är en evidensbaserad terapeutisk yogaform som grundades 1997 och utvecklades för svensk hälso- och sjukvård. Träningen består av en strukturerad kombination av medveten närvaro, andningsövningar, fysiska positioner och rörelse, fokus- och koordinationsträning, avslappning och meditation. De vanligaste påvisade effekterna av att öva MediYoga är minskad stress, minskad oro/ångest, minskad smärta, sänkt blodtryck, ökad livskvalité samt ökad sömnkvalité. 

MediYoga kan erbjudas individuellt eller i grupp samt även integreras i en psykoterapeutisk behandling. 

Välkommen att boka tid för MediYoga i Lund. 

bottom of page