top of page
bild%201_edited.jpg

Psykologsamtal

Rådgivning

Psykologsamtal: Tjänster

Psykologsamtal

Rådgivning

Vid ett konsulterande samtal kan du få stöd, råd och nya infallsvinklar på ett problem eller en svår situation. Kanske har du behov av att få hjälp att se på en situation utifrån eller få råd kring hur du kan hantera ett problem. Vid mer avgränsade problemställningar kan några samtal vara tillräckligt för att komma vidare. Under samtalen används verktyg från KBT (kognitiv beteendeterapi) och ACT (Acceptance and Commitment Therapy) utifrån dina behov.

Välkommen att boka tid för samtal med psykolog i Lund.

bottom of page