top of page

Vanliga frågor

Vad kostar det?

Privat

När du söker hjälp privat är kostnaden den samma per session oavsett om du önskar psykoterapi utifrån KBT / ACT, psykologsamtal eller konsultation inom MediYoga. Det finns även möjlighet att integrera oilka behanldingsmetoder utifrån dina behov. Kostnaden ligger på 1100 kr per session.

Vid remiss för KBT från din vårdcentral 

Patientavgiften är 200 kr per session. Avgiften registreras digitalt i ditt högkostnadskort.

Efter att du betalat 1400 kr inom en period på 12 månader eller mindre når du frikort. Då behöver du inte betala för dina besök under resterande del av 12-månaders perioden. Observera att avbokningsavgifter inte inkluderas i ditt högkostnadskort / frikort. 

Alla avgifter debiteras i slutet av månaden via faktura till din e-post.

Hur fungerar Vårdval Psykoterapi?

Du som har fått en remiss för KBT-terapi från din vårdcentral har möjlighet att gå i behandling inom Vårdval Psykoterapi. Inom vårdval Psykoterapi kan du få behandling för lätt till medelsvår depression, ångest eller stress.


En behandling inom vårdvalet sträcker sig i de flesta fall mellan 6-20 sessioner och inkluderar även ett uppföljningstillfälle cirka 3 månader efter det avslutande samtalet. De första 5 samtalen räknas som bedömningssamtal. Under dessa samtal kommer vi att kartlägga de problem du söker hjälp för, ringa in mål för behandlingen samt gå igenom föreslagna behandlingsmetoder. Det är möjlighet att byta behandlare inom de första 5 samtalen. 

För att behandlingen ska vara effektiv är det viktigt med regelbundna tider. I första hand rekommenderas att ha en fast tid som är samma varje vecka. 

Vid sjukdom rekommenderas att ha samtal digitalt för att hålla en god kontinunitet i behandlingen. 

Hur fungerar videosamtal?

Vid digitala samtal loggar du in på nedanstående länk: https://kreativpsykologi.kaddio.com/login 
Din behandlare startar sedan ett videosamtal på utsatt tid.

Vad gäller vid avbokning?

Om du behöver avboka en tid - gör gärna det i så god tid som möjligt. Då kan tiden erbjudas vidare. Vid sjukdomssymtom finns alltid möjlighet till videosamtal. Då behöver du bara meddela mig i förväg att du önskar videosamtal istället. 

Privat 

Avbokning sker senast 24 timmar innan utsatt tid. I annat fall debiteras full avgift. 

Vid remiss för KBT-terapi 

Vid uteblivande eller avbokning mindre än 24 timmar innan utsatt tid debiteras dubbel patientavgift (400 kr). Observera att avgiften inte ingår i ditt frikort. 

FAQ: Vanliga frågor
bottom of page